Sekání trávy

Sekání travnatých ploch je činnost, u které každý klient má rozdílné požadavky co se týká frekvence sečí a další údržby jako hnojení, provzdušňování… Je třeba zvolit vhodnou techniku k dané ploše. Při volbě vhodného stroje a počtu sečí za vegetaci je třeba vzít v úvahu účel travnaté plochy, tvar pozemku, modulaci terénu. Způsob ošetřování se volí podle toho, k jakému účelu zelená plocha slouží, to znamená, jak je zatěžovaná, a jak má vypadat.

Po dohodě se zákazníkem, který má poslední slovo na počet sečí za vegetaci, se dohodne i způsob sečení a likvidace travní hmoty.

Používaná technika: