POLITIKA JAKOSTI A ENVIRONMENTU

Společnost YABOK s.r.o. provádí v souladu s Výpisem z Obchodního rejstříku Praha, oddíl C, vložka 104239 správu a údržbu nemovitostí - konkrétně úklidové činnosti soukromých i veřejných prostor a služby pro zemědělství a zahradnictví ve smyslu péče o veřejnou zeleň. K zajištění všech úkolů vyplývajících z činnosti firmy a s ohledem na zásady ochrany životního prostředí vyhlašuje její jednatel tuto Politiku jakosti a environmentu: