Politika jakosti a environmentu

Společnost YABOK s.r.o. provádí v souladu s Výpisem z Obchodního rejstříku Praha, oddíl C, vložka 104239 správu a údržbu nemovitostí – konkrétně úklidové činnosti soukromých i veřejných prostor a služby pro zemědělství a zahradnictví ve smyslu péče o veřejnou zeleň. K zajištění všech úkolů vyplývajících z činnosti firmy a s ohledem na zásady ochrany životního prostředí vyhlašuje její jednatel tuto Politiku jakosti a environmentu:

  • Jsme společností poskytující služby – to samo o sobě znamená, že veškerá naše práce je prováděna na základě konkrétních požadavků našich zákazníků.
  • S ohledem na skutečnost, že naší hlavní náplní je údržba a úklid svěřených prostor, zavazujeme se k používání takových prostředků, které neohrožují životní prostředí.
  • Zároveň se zavazujeme k odpovídajícímu nakládání s odpady s nejvyšší možnou péčí o eliminaci dopadů na životní prostředí.
  • Zavedení systému řízení jakosti podle normy ISO 9001 a environmentálního managementu podle normy ISO 14001, jejich udržování a trvalý rozvoj je pro naše zákazníky předpokladem řádného splnění všech jejich požadavků a očekávání.
  • Pracovní nasazení všech zaměstnanců firmy, jejich vstřícnost a spolehlivost, jsou bezpodmínečnou podmínkou pro to, abychom obstáli v konkurenčním prostředí.
  • Dodržování požadavků platné legislativy ve všech oblastech našich činností považujeme za samozřejmou součást.