Odstraňování graffiti

Pro stavebníky a organizace zabývající se údržbou je dnes graffiti stále zjevnější, nákladnější a nepříjemnou záležitostí. Nedávná vládní zpráva odhaduje roční náklady na likvidace grafity ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska na 300 milionů liber.
Aby se zabránilo dalším útokům, je nezbytně nutné graffiti co možná nejdříve odstranit. Pokud se to nepodaří, povede to nevyhnutelně k dalším útokům v podobě graffiti a rychlé destrukci charakteru blízkého okolí.

Tradiční metody zahrnují odstranění graffiti vhodnou chemikálií, která se předem nastříká a pak omyje tlakovou vodou. Existuje však řada stinných stránek této metody:

Nevýhody tradičních metod

  • Tlaková myčka dodává nejméně 8 litrů vody za minutu
  • Probíhá-li čištění, musí to být bez účasti veřejnosti
  • Vodním tlakem mohou být způsobeny vedlejší škody
  • Tam, kde je přítomno silnoproudé vedení (např. podél stropních elektrických nebo přídavných kolejových vlakových vedení), může tlakové mytí vystavit obsluhu riziku
  • Vyžaduje se značně velký zdroj vody

Čistič se suchou párou

Použitím čističe se suchou párou však může být podobný čisticí proces proveden bez jakékoliv této nevýhody.
Cihlové zdi a zdi s jednoduchou omítkou počmárané metalickými a obyčejnými barvami a značkovacími popisovači lze vrátit do původního stavu přestříkáním vhodným rozpouštědlem a odpařením graffiti. Parní čistič použije v krajním případě 5 litrů vody za hodinu a zanechá pouze vlhký povrch, který za několik minut vyschne.

Žádný odpad, žádné potíže pro veřejnost a bezpečnost jak obsluhy, tak i kohokoliv jiného v blízkosti čištění.
Pomocí generátoru lze tento stroj snadno namontovat do čisticí dodávky a snadno přemístit, kdekoliv to bude požadováno. Protože množství spotřebované vody je tak malé, je toto možné pohotově provést. Takto pohodlně lze graffiti rychle a výhodně odstranit ihned jakmile se objeví, přičemž nebudou podporované opakované ataky.