Politika jakosti a environmentu

Společnost YABOK s.r.o. provádí v souladu s Výpisem z Obchodního rejstříku Praha, oddíl C, vložka 104239 správu a údržbu nemovitostí – konkrétně úklidové činnosti soukromých i veřejných prostor a služby pro zemědělství a zahradnictví ve smyslu péče o veřejnou zeleň. K zajištění všech úkolů vyplývajících z činnosti firmy a s ohledem na zásady ochrany životního prostředí vyhlašuje její jednatel tuto Politiku jakosti a environmentu:

  • Jsme společností poskytující služby – to samo o sobě znamená, že veškerá naše práce je prováděna na základě konkrétních požadavků našich zákazníků.
  • S ohledem na skutečnost, že naší hlavní náplní je údržba a úklid svěřených prostor, zavazujeme se k používání takových prostředků, které neohrožují životní prostředí.
  • Zároveň se zavazujeme k odpovídajícímu nakládání s odpady s nejvyšší možnou péčí o eliminaci dopadů na životní prostředí.
  • Zavedení systému řízení jakosti podle normy ISO 9001 a environmentálního managementu podle normy ISO 14001, jejich udržování a trvalý rozvoj je pro naše zákazníky předpokladem řádného splnění všech jejich požadavků a očekávání.
  • Pracovní nasazení všech zaměstnanců firmy, jejich vstřícnost a spolehlivost, jsou bezpodmínečnou podmínkou pro to, abychom obstáli v konkurenčním prostředí.
  • Dodržování požadavků platné legislativy ve všech oblastech našich činností považujeme za samozřejmou součást.
Start Typing
Předvolby ochrany osobních údajů

Když navštívíte naši webovou stránku, může prostřednictvím vašeho prohlížeče ukládat informace z konkrétních služeb, obvykle ve formě souborů cookie. Zde můžete změnit své předvolby ochrany osobních údajů. Stojí za zmínku, že blokování některých typů souborů cookie může ovlivnit vaši zkušenost s naším webem a službami, které jsme schopni nabídnout.

[impeka_privacy_gtracking][impeka_privacy_gfonts][impeka_privacy_gmaps][impeka_privacy_video_embeds]
Naše webové stránky používají soubory cookie, zejména ze služeb třetích stran. Definujte své předvolby ochrany osobních údajů a/nebo souhlasíte s naším používáním souborů cookie.