Oznamovací systém

Společnost YABOK s.r.o zavedla OZNAMOVACÍ SYSTÉM  pro oznamování možného protiprávního jednání, a to v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, a zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon o ochraně oznamovatelů“).

Ať už jste zaměstnanec společnosti Yabok s.r.o, nebo oprávněná třetí strana, tento oznamovací systém Vám umožňuje se zajištěním důvěrnosti oznámit informace o možném protiprávním jednání, o kterém jste se dozvěděli v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností u společnosti Yabok s.r.o, tzn. v pracovním kontextu.

Oznamovací systém společnosti  YABOK s.r.o je založen na více způsobech a možnostech podání oznámení, přičemž Vy jako oznamovatel můžete použít jakýkoli ze způsobů. Vaše identita, a tedy totožnost oznamovatele zůstává pro osoby stojící mimo oznamovací systém po celou dobu utajena.

Co může být obsahem oznámení

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž dochází u spol. Yabok s.r.o, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, dále oprávněná třetí strana .

Ochrana oznamovatele

K oznámením, jakož i k dalším informacím a podkladům vedeným v rámci Vnitřního oznamovacího systému má přístup výhradně speciálně určená tzv. příslušná osoba, která má povinnost chránit identitu oznamovatele. Totožnost oznamující osoby nesmí být sdělena bez jejího výslovného souhlasu nikomu dalšímu. Povinnost zachovávat důvěrnost se netýká pouze totožnosti oznamující osoby, ale vztahuje se i na jakékoli další informace, z nichž by bylo možné přímo či nepřímo určit její identitu.

ZPŮSOBY PODÁNÍ OZNÁMENÍ

INTERNÍ PODÁNÍ OZNÁMENÍ   ( zaměstnanci a spolupracující osoby ) podání oznámení níže uvedenými způsoby :

  • Prostřednictvím portálu anonymně.online  :  https://anonymne.online –  kód kfsgxcv8
  • Prostřednictvím pověřené osoby : Dagmar Koudelková / personální spol. Yabok, telefon : 773 592 247  ,  e-mail : dagmar.koudelkova@yabok.cz
  • Prostřednictvím pověřené osoby : Štěpánky Kůsové / asistentka vedení společnosti, telefon : 720 222 840 , e-mail : stepanka.kusova@yabok.cz
  • Písemně na adresu společnosti: Yabok s.r.o, Topolová 915, Milovice, 289 24, s označením NEOTVÍRAT.

EXTÉRNÍ PODÁNÍ OZNÁMENÍ ( oprávněná třetí strana ) podání oznámení níže uvedenými způsoby :

  • Prostřednictvím portálu anonymně.online  :  https://anonymne.online –  kód zlvqnh4z
  • Prostřednictvím pověřené osoby : Dagmar Koudelková / personální spol. Yabok, e-mail : dagmar.koudelkova@yabok.cz
  • Prostřednictvím pověřené osoby : Štěpánky Kůsová / asistentka vedení společnosti, e-mail : stepanka.kusova@yabok.cz
  • Písemně na adresu společnosti: Yabok s.r.o, Topolová 915, Milovice, 289 24, s označením NEOTVÍRAT.

Start Typing
Předvolby ochrany osobních údajů

Když navštívíte naši webovou stránku, může prostřednictvím vašeho prohlížeče ukládat informace z konkrétních služeb, obvykle ve formě souborů cookie. Zde můžete změnit své předvolby ochrany osobních údajů. Stojí za zmínku, že blokování některých typů souborů cookie může ovlivnit vaši zkušenost s naším webem a službami, které jsme schopni nabídnout.

[impeka_privacy_gtracking][impeka_privacy_gfonts][impeka_privacy_gmaps][impeka_privacy_video_embeds]
Naše webové stránky používají soubory cookie, zejména ze služeb třetích stran. Definujte své předvolby ochrany osobních údajů a/nebo souhlasíte s naším používáním souborů cookie.